Haberler - Basında Ben


TBMM'de Çevre Yönetim Sistemi Çalıştayı

TBMM'de Çevre Yönetim Sistemi Çalıştayı

TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'nın uygulamakta olduğu çevre yönetim sistemi faaliyetlerinin TS EN ISO 14001 standardı şartlarına uygunluğunun sağlanması, oluşturulan çevre yönetim sistemi yapısı hakkında bilgi verilmesi, çevre hedeflerinin karara bağlanması ve birimlerde gerçekleştirilmesi için gereken iç tetkik tarihlerinin belirlenmesi amacıyla "Çevre Yönetim Sistemi Çalıştayı" yapıldı.

Çalıştaya TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Çiftçi ve TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ile Türk Standartları Enstitüsü Personel Belgelendirme eski müdürü ve baş denetçisi Feyzullah Erdoğan katıldı.

TBMM Genel Sekreter yardımcısı Haydar Çiftçi, çevre konularının Türkiye için önemli ve öncelikli meselelerden birisi olduğunun altını çizerek, "Çevre deyince akla gelen hususlar hâlihazırda gelişmiş batı demokrasilerinde olduğu gibi bizim hedeflediğimiz, yapmak istediğimiz hususlarla çok örtüşmüyor" dedi. Önümüzdeki yıllarda beklenen su kıtlığına dikkat çeken Çiftçi, bu konunun tedirgin edici olduğunu kaydetti.

Su kaynaklarının çok kıt olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirten Çiftçi, bunun bilinen bir vakıa olduğunu, Türkiye'nin 2030'larda 2035'lerdeki profili ortaya konduğunda çok sıkıntılı bir süreç beklediğinin muhakkak olduğunu söyledi. "Çevre konusunda hassasiyet göstermek mecburiyetindeyiz" ifadelerine yer veren Çiftçi, TBMM'de gerçekleştirilen projelerin çevre hassasiyetine dayandığını belirtti. Haydar Çiftçi şunları kaydetti:

"Kendi enerjisini üreten yeşil bina yaparak Türkiye'de bir örnek olma gayreti içinde olduğumuz projeler yaptık. Bu bir hassasiyettir. Yaklaşım olarak da bu hassasiyet maliyet olarak Türkiye'de ilk etapta biraz pahalı gibi görünebilir ama uzun vadede her halükarda Türkiye'nin ve milletin geleceği adına ekonomik ve doğru yaklaşım olduğu muhakkak. Attığımız her adımda yaptığımız her işte, bulunduğumuz her ortamda bu hassasiyetle davranmak gayret ve yaklaşımı sergilenecek çalışmaların öncelikli olarak Meclis'e ve daha sonra da Türkiye'ye katkısı olacağına inanıyorum."

TBMM Destek Hizmetleri Başkanı Fahrettin Böke, çalıştayda yaptığı açılış konuşmasında TBMM İdari Teşkilatının birçok kuruma örnek teşkil edecek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Doğal kaynakların bir gün tükenebileceği düşüncesi ile TBMM çalışmalarında çevre bilincini arttırarak sosyal sorumlulukları yerine getirilebilmenin, mevcut faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini kaynağından itibaren kontrol etmenin, azaltmanın ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmanın amaçlandığını belirten Böke, "kaynakları en uygun bir şekilde kullanmak amacıyla uluslararası bir standart olan TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurumumuzda uygulanması ve TSE tarafından belgelendirilmesine yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Kurum çalışanlarının çevre bilincinin arttırılması ve bu sistemin tanıtılması amacıyla Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2013 yılı Aralık ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi temel eğitimi ve iç tetkik eğitimlerinin gerçekleştirildiği bilgisini veren Fahrettin Böke şunları kaydetti:

"Kurum faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerinin belirlenmesi ve ortaya çıkan tehlikeli atık türlerinin ve miktarlarının tespit edilmesi, toplanması ve bertarafını sağlamak amacıyla tüm başkanlıklarla ortak çalışmalar yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış firmalar belirlenerek tehlikeli atıkların bertarafı veya geri kazanımı için bir firma ile de sözleşme imzaladık. TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereği uygulamakla yükümlü olduğumuz çevre ile ilgili yasal şartlar tespit edilmiş ve uygulamalarımız bu şartlara entegre hale getirilmiştir. Yönetim sisteminin getirdiği dokümanlar hazırlanarak onay aşamasına getirilmiştir. Bu dokümanlar onaylandıktan sonra tüm birimlerin erişimine de açılacaktır."

Çalıştayın temel iki amacının bulunduğuna dikkat çeken Böke, bunlardan birinin yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi vermek, ikincisinin de çevre hedeflerinin belirlenmesi ve iyileştirme çalışmaları hakkında karar almak olduğunu belirtti.
  • bgnewsSlider
  • bgnewsSlider
  • bgnewsSlider
  • bgnewsSlider